Yleistä ulkomailla työskentelystä

Yleistä ulkomailla työskentelystä

Ulkomailla työskentely saattaa vaikuttaa oikeuteesi saada työttömyysturvaa Suomesta. Ulkomailla työskennellessäsi kuulut pääsääntöisesti työskentelymaasi työttömyysturvan piiriin. Suomalaisen työttömyysvakuutuksen piiriin kuulut ulkomailla työskennellessäsi ainoastaan seuraavissa tilanteissa:

  • Olet Suomesta lähetetty työntekijä.
  • Työskentelet Suomen valtion palveluksessa Suomen ulkomaan edustustossa joko lähetettyyn henkilöstöön kuuluvana tai sellaisena paikalta palkattuna henkilönä, johon välittömästi ennen palvelusuhteen alkamista sovellettiin Suomen lainsäädäntöä.
  • Toimit virkamiehenä suomalaisen hallinnon alaisuudessa.
  • Työskentelet Suomen asevoimien palveluksessa/siviilipalveluksessa ulkomailla.
  • Työskentelet toimihenkilönä EU:n palveluksessa ja olettyösopimuksesi tekohetkellä valinnut kuuluvasi edelleen suomalaisen työttömyysturvan piiriin myös ulkomailla työskennellessäsi.
  • Työskentelet jonkin EU/ETA-maan tai Sveitsin lipun alla purjehtivalla aluksella ja asut itse Suomessa, jossa myös työnantajallasi on kotipaikka ja josta palkkasi maksetaan.
  • Työskentelet suomalaisella aluksella merimieslain mukaisessa palvelussuhteessa.
  • Työskentelet ulkomaisessa ulkomaanliikenteeseen käytettävässä kauppa-aluksessa ja sinulla on työttömyysturvalain mukainen merialan lisävakuutus.Kuulut lentohenkilökuntaan, jonka kotiasema sijaitsee Suomessa.
  • Asut Suomessa ja teet työtä kahden tai useamman maan alueella siten, että huomattava osa työskentelystäsi (25 prosenttia tai enemmän) tapahtuu Suomessa. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi kuljetusyrityksen matkustava henkilökunta (rekka-autonkuljettajat).
  • Asut Suomessaja työskentelet useamman työnantajan palveluksessa, joista ainakin kahden työnantajan koti- tai liiketoimipaikka sijaitsee eri jäsenvaltiossa eikä yhdenkään työnantajan koti- tai liiketoimipaikka sijaitse asuinmaassasi Suomessa.
  • Asut Suomessa ja harjoitat palkkatyötä kahdessa tai useammassa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä sellaisen työnantajan lukuun, joka on sijoittautunut EU:n ulkopuolelle.

Jäädessäsi kokonaan työttömäksi työsuhteesi päätyttyä, kuulut asuinmaasi työttömyysturvan piiriin. Asuinmaaksesi katsotaan yleensä se valtio, jonka alueella asut vakinaisesti. Jos et kuitenkaan enää palaa asuinmaahasi, voit hakea työttömyyspäivärahaa viimeisimmästä työskentelymaastasi. Työttömyysturvan saamisen edellytyksenä on yleensä se, että olet työmarkkinoiden käytettävissä siinä maassa, josta haet työttömyysetuuksia.

Päivärahaoikeutesi määräytyy eri tavoin riippuen siitä, sovelletaanko työskentelyysi Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädäntöä vai ei. Kolmansiksi maiksi kutsutaan kaikkia niitä maita, joihin ei sovelleta Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädäntöä. Euroopan unionin sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin. Keskeisimpiä sovellettavia EY-asetuksia ovat:

sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annettu EY-asetus 883/2004 (perusasetus) jasitä koskeva täytäntöönpanoasetus 987/2009.

EU-maita ovat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja (mukaan lukien Kanariansaaret), Irlanti, Iso- Britannia (mukaan lukien Gibraltar, mutta ei Man-saari ja Kanaalin saaret), Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali (mukaan lukien Azorit ja Madeira), Puola, Ranska (mukaan lukien Guadaloupe, Martinique, Reunion ja Ranskalainen Guyana), Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska (mutta ei Färsaaret ja Grönlanti), Tšekki, Unkari ja Viro.

ETA-maita ovat: Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Sveitsi soveltaa erillisten sopimusten perusteella EU:n sosiaaliturvalainsäädäntöä.