Työttömyysturva ja työskentely muussa kuin EU/ETA-maassa

Työttömyysturva ja työskentely muussa kuin EU/ETA-maassa

Jos henkilö työskentelee (muutoin kuin lähetettynä työntekijänä) EU/ETA-maiden ulkopuolella eli ns. kolmannessa maassa (esim. Venäjällä), työ ei kartuta työssäoloehtoa ollenkaan eikä sitä huomioida palkanmäärittelyssä. Sopimusmaassa tehty työ huomioidaan sen sijaan siitä erikseen sovitulla tavalla.

Jos kolmannessa maassa muutoin kuin lähettynä työntekijänä tehty työ on laajuudeltaan olennaista (käytännössä ainakin työssäoloehdon Suomessa täyttävää) ja se kestää enintään vuoden, se katsotaan lain tarkoittamaksi hyväksyttäväksi syyksi olla poissa työmarkkinoilta.

Jos työ kolmannessa maassa siis kestää enintään 1 vuoden, jäsenen ei kannata erota liitosta tai työttömyyskassasta. Päivärahan taso määritellään näissä tilanteissa ennen ulkomaille lähtöä saatujen tulojen perusteella. Päivärahan määrittelyssä kyseinen aika voidaan näissä tilanteissa siten "hypätä yli". Jäsenmaksut työskentelyn ajalta on maksettava työttömyyskassan sääntöjen mukaan.

Työssäoloehdon on myös täytyttävä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana, jotta päivärahaa voisi saada heti Suomeen palaamisen jälkeen. Kolmannessa maassa työskentely ei pidennä eräitä erityistilanteita lukuun ottamatta työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Yli vuoden työskentely katkaisee Suomessa hyväksytyn työssäoloehdon ja oikeuden työttömyysturvaan.

Jos työ on ollut lähinnä harrastusluonteista ja kestänyt yli 6 kk, henkilön katsotaan olleen ilman hyväksyttävää syytä poissa työmarkkinoilta. Hänen on tällöin täytettävä työssäoloehtonsa kokonaan uudelleen.