Työttömyysturva ja työskentely EU/ETA-maassa

Vakuutus- ja työskentelykaudet

Henkilö voi tuoda mukanaan muista EU/ETA-maista työskentelykausia, jotka täyttävät kyseisen maan lainsäädännön edellytykset. Muissa tilanteissa työskentelyä ei huomioida.

Henkilö ei siten voi lukea esimerkiksi Ruotsissa tai Tanskassa tekemäänsä työtä hyväkseen Suomessa työssäoloehdon kerryttämistä huomioitaessa, ellei hän ole työskennellessään kyseisessä maassa ollut maan työttömyyskassan jäsen.

Muissa EU/ETA-maissa hän kuuluu automaattisesti työttömyysturvajärjestelmän piiriin.