Työttömyysturva ja työskentely EU/ETA-maassa

Työttömyyskassasta eroaminen

Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa työntekijän on (ainakin vähintään 3 kuukautta kestävän työskentelyn alkaessa) liityttävä erikseen kyseisen maan työttömyyskassaan, jotta hakija säilyttää oikeuden työttömyyspäivärahaan palattuaan Suomeen. Tältä ajalta jäsenmaksut maksetaan kyseisen maan työttömyyskassaan.

Norjassa on puolestaan käytössä ns. yleinen työttömyysturvajärjestelmä, jolloin hakija liittyy automaattisesti kyseisen maan työttömyysturvajärjestelmään. Erillistä liittymistä ei tarvita. Muissa EU/ETA-maissa henkilö on siis Suomea, Ruotsia ja Tanskaa lukuun ottamatta pakollisen työttömyysvakuutuksen piirissä.

Suomeen palattua on muistettava ilmoittautua uudelleen työttömyyskassan jäseneksi, jos on siitä eronnut. Henkilön on kyettävä selvittämään työttömyyskassalle, että työ EU-/ETA-maassa on ollut vakuutuksenalaista työtä kyseisen maan sosiaalilainsäädännön mukaan.

Jos hakija on Suomeen palattuaan työtön ja hakee päivärahaa, hänen tulee lähettää työttömyyskassalle U1-lomake sekä työsopimukset ja palkkatiedot työsuhteidensa ajalta. Kyseiset tiedot tarvitaan, kun päivärahaa haetaan jälleen Suomessa.

Jos jäsen ei ole hankkinut alun pitäenkään kyseisiä lomakkeita työttömyyskassasta, hän vastaa laiminlyönnistään itse. Vakuutus- ja työskentelykausia ei voi todentaa muilla lomakkeilla.