Työttömyysturva ja työskentely EU/ETA-maassa

Pohjoismaiden viiden vuoden sääntö poikkeuksena

Pohjoismaiden osalta on sovittu myös eräin osin poikkeavasti. Jos henkilö palaa Pohjoismaista Suomeen viiden vuoden kuluessa, hän voi saada päivärahaa ilman neljän viikon työskentelyä edellyttäen, että hän on ollut Suomessa työssä siinä laajuudessa, että hän on kuulunut työttömyysturvan piriin tai saanut päivärahaa Suomessa (ns. paluumuuttaja).

Päivärahan taso määritellään tällöin muussa Pohjoismassa ansaitun palkan perusteella muuttamalla se käsittelypäivää edeltävän päivän kurssilla Suomen Pankin valuuttakurssien päivittäisellä keskikurssilla euroiksi. Jos työskentely Pohjoismaissa on kestänyt yli 5 vuotta, edellytetään hakijalta normaalia 4 viikon työskentelyä Suomessa ennen kuin Pohjoismaissa tehty työ voidaan lukea muiden edellytysten täyttyessä hänen työssäoloehtoonsa.