Työttömyysturva ja työskentely EU/ETA-maassa

Neljän viikon työskentely

Jos hakija on ollut EU-/ETA-maassa työssäoloehdon täyttävässä vakuutuksenalaisessa työssä, EU-/ETA-maassa kyseisten maiden mukaan hankitut vakuutuskaudet ja ansaitut työtulot huomioidaan päivärahaa määriteltäessä, kun hakija on työskennellyt Suomessa palkansaajana vähintään neljä viikkoa välittömästi ennen työttömyyttä.

Työn tulee luonnollisesti olla työssäoloehdon täyttävää työtä (vähintään 18 h/vko) ja palkan tasoltaan vähintään työehtosopimuksen mukaista. Päiväraha määritellään tässä tilanteessa näiden neljän viikon työtulosta Suomessa, ei EU-/ETA-maassa ansaittujen tulojen perusteella.