Työttömyysturva ja työskentely EU/ETA-maassa

Kahdeksan viikon tai kuukauden vaihtoaika Pohjoismaissa

Siirtyminen (eroaminen ja liittyminen) toisen maan työttömyysvakuutuksesta toiseen on tapahduttava 8 viikon kuluessa. Tämä koskee ns. paluumuuttajia.

Paluumuuttaja tarkoittaa sitä, että henkilön katsotaan kuuluneen Suomen työttömyyspäivärahaa koskevan lainsäädännön piiriin, kun hän on työskennellyt palkansaajan työssäoloehtoon luettavassa työssä vähintään yhden viikon ajan tai on voinut saada ansiosidonnaista- tai peruspäivärahaa Suomesta edellisten viiden vuoden aikana. Työmarkkinatuki tai vuorottelukorvauksen saaminen ei kelpaa.

Siirtyminen on tapahduttava kuukauden sisällä toisen maan työttömyysvakuutuksesta toiseen, kun kyse ei ole paluumuuttajasta. Muussa tapauksessa kertyneitä vakuutuskausia (esimerkiksi 26 viikon kassajäsenyysehdon täyttymisen kannalta) ei voida huomioida toisessa maassa. Muiden maiden osalta siirtymisaika on selvitettävä erikseen.