Työttömyysturva ja työskentely EU/ETA-maassa

Työttömyysturva ja työskentely EU/ETA-maassa

Pääsääntö on, että vakuutettuna tulee olla työskentelymaassa. Jos työ ulkomailla tapahtuu ns. lähetettynä työntekijänä suomalaiselle työnantajalle, vakuutusmaksu maksetaan normaaliin tapaan Suomeen.

Jos hakija jää työttömäksi ennen kuin työttömyysetuuksien saamiseen tarvittava aika on tullut täyteen, hän voi lukea hyväkseen vakuutus- ja työskentelykausia toisesta/toisista EU/ETA-maista. Tämä aika vaihtelee maittain.

Työntekomaan järjestelmään on liityttävä lyhyen ajan sisällä. Myös työttömyysetuuksien saamiseen tarvittava aika vaihtelee maittain. Täsmällisiä tietoja saa työntekomaan työttömyysviranomaisilta.