Työnhakijana EU/ETA-maassa

Seitsemän päivää aikaa ilmoittautua työnhakumaassa

Lähdettyään työnhakuun toisen EU-/ETA-maan alueelle työnhakijan tulee ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa (merkitty myös erikseen lomakkeeseen) maahan saapumisesta saadakseen päivärahaa U2-lomakkeeseen merkitystä ensimmäisestä maksupäivästä lukien.

Muussa tapauksessa päivärahaa saadaan vasta ilmoittautumispäivästä lukien. Hakijan tulee esittää työnhakumaan työvoimaviranomaiselle koko U2-lomake. Työnhakumaan työvoimaviranomainen täyttää U009-lomakkeen, jonka työnhakumaan työvoimaviranomainen lähettää työttömyyskassaan.