Työnhakijana EU/ETA-maassa

Päivärahan maksu työttömyyskassasta

Työnhakumaan työttömyyspäiväraha-asioita hoitava laitos toimittaa U009 lomakkeen työttömyyskassalle. Työnhakijan on toimitettava päivärahahakemus neljän viikon tai kuukauden välein työttömyyskassalle.

Nämä molemmat edellytykset on täytyttävä, jotta työttömyyskassa voi maksaa päivärahaa ulkomaanolon ajalta työnhakijalle Suomen työttömyyspäivärahaa paikallisessa valuutassa. EU-ETA-maassa työnhakijana olevan henkilö saa samansuuruista päivärahaa kuin Suomessa nettomääräisenä. Päivärahaa maksetaan samoin enintään 5 päivältä viikossa.

Päivärahaa maksetaan enintään 500 päivän enimmäisaikaan asti ja sitä maksetaan muutoin enintään kolme kuukautta (poikkeusperuste, kuten esimerkiksi sairaus, voi pidentää kyseistä aikaa). Päivärahan maksatuksessa on syytä varautua aina viiveeseen, koska lomakkeen saapuminen työttömyyskassaan voi kestää työnhakumaasta riippuen.

Kotimaahan palattuaan työnhaussa olleen henkilön tulee ilmoittautua välittömästi työ- ja elinkeinotoimistoonsa.