Työnhakijana EU/ETA-maassa

Päivärahan maksu työnhakumaasta (Norja, Islanti ja Liechtenstein)

Työnhakumaan työttömyyspäiväraha-asioita hoitava laitos maksaa työnhakijalle Suomen työttömyyspäivärahaa paikallisessa valuutassa.

EU-ETA-maassa työnhakijana olevan henkilö saa samansuuruista päivärahaa kuin Suomessa nettomääräisenä. Päivärahaa maksetaan samoin enintään 5 päivältä viikossa.

Päivärahaa maksetaan enintään 500 päivän enimmäisaikaan asti ja sitä maksetaan muutoin enintään kolme kuukautta (poikkeusperuste, kuten esimerkiksi sairaus, voi pidentää kyseistä aikaa). Päivärahan maksatuksessa ulkomailla on syytä varautua aina viiveeseen.

Kotimaahan palattuaan työnhaussa olleen henkilön tulee ilmoittautua välittömästi työ- ja elinkeinotoimistoonsa ja toimittaa työttömyyskassalle työnhakumaassa täytetty U2-lomake.