Työnhakijana EU/ETA-maassa

Ns. U2-lomake

Työnhakijan tulee pyytää työttömyyskassasta todistus oikeudestaan työttömyysturvaan (U2- lomake). Pyyntö tulee tehdä hyvissä ajoin, ainakin 2-3 viikkoa ennen lähtöpäivää.

Jos työ- ja elinkeinotoimisto asettaa työttömälle hakijalle syystä tai toisesta karenssin (esimerkiksi sen vuoksi, että se katsoo jäsenen eronneen työstä ilman hyväksyttävää syytä), työttömyyskassa ei kirjoita todistusta ennen karenssin päättymistä. Työhönhakuun voi sinänsä lähteä hetikin, mutta oikeutta päivärahaan ei ole karenssin ajalta.

U2-lomakkeeseen merkitään muun muassa päivärahan taso. Jos hakijalle ei ole määritelty aikaisemmin voimassa olevaa päivärahan tasoa, työttömyyskassa tarvitsee päivärahan määrittelyä varten palkkatiedot vähintään 34 työssäoloehdon täyttävältä viikolta ennen työttömyyttä sekä kopion työtodistuksesta. Jos hakija on jo työnhakuun EU/ETA-maahan lähtiessään päivärahan saaja, palkkatietoja ei tarvitse toimittaa, koska päivärahan taso on tiedossa.