Työnhakijana EU/ETA-maassa

Neljän viikon työnhakijanaoloedellytys Suomessa

Edellytyksenä työttömyysturvan maksamiselle työnhakumaassa on, että hakija on ollut Suomessa neljä viikkoa työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa.

Työvoimaviranomaisilla on valta päättää lyhyemmästäkin ajasta. Henkilö, joka on saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan (500 pv), ei voi saada sitä työnhakuun ulkomaille.

Ennen lähtöä työnhakuun EU/ETA-maahan henkilön tulee ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistoonsa, että hän aikoo lähteä EU/ETA-maahan työnhakuun. Työ- ja elinkeinotoimisto antaa asiassa sen jälkeen lausunnon työttömyyskassalle.