Työnhakijana EU/ETA-maassa

Enintään kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun

Jos työtön työnhakija täyttää työssäoloehdon ja hänellä on oikeus työttömyyspäivärahaan, hän voi säilyttää oikeutensa työttömyyspäivärahaan kolme kuukautta hakiessaan työtä EU- tai ETA-maasta. Jos työnhaku kestää yli kolme kuukautta, maksatus katkaistaan.

Se, että hakija muuttaa kyseiseen maahan pysyvästi, ei myöskään estä päivärahan maksamista kolmelta kuukaudelta, jos hakija on edelleen työttömänä työnhakijana työnhakumaassa.

Yli 3 kuukauden työssäolon jälkeen hakijan palattua Suomeen, ansiopäivärahaan voidaan maksaa vasta kun hakija on ollut työssä tai työvoimaviranomaisen osoittamassa koulutuksessa 4 viikkoa. Perusteluna yli 3 kuukauden poissaololle ei esimerkiksi riitä se, että työttömyysetuuksia on joutunut odottamaan työnhakumaassa yli sanotun ajan.

Myöskään auton hajoaminen tai halvan lentolipun odottaminen ei ole laissa tarkoitettu peruste.