Lähetetty työntekijä

Lähetetty työntekijä

Kolmannessa maassa tehty ulkomaantyö hyväksytään Suomessa työssäoloehtoon vain lähetettynä työntekijänä suomalaisen työnantajan palveluksessa. Lähetetyn työntekijän on tullut välittömästi ennen lähtöään asua Suomessa tai kuulua maamme sosiaaliturvalainsäädännön piiriin.

Jotta tämä edellytys täyttyisi, ulkomaantyö saa kestää enintään kaksi vuotta. Jos työ kestää yli kaksi vuotta, päivärahaoikeus ratkaistaan sen perusteella, katsooko Kela (Helsingin toimiston kansainvälisten asioiden ryhmä) henkilön yli kahden vuoden poissaolosta huolimatta Suomessa asuvaksi.

Lähetetyn työntekijän tulee olla koko komennuksen ajan työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan, jolla on työn johto- ja valvontaoikeus sekä palkanmaksuvastuu. Jos työntekijä siirtyy ulkomailla toisen suomalaisen tai ulkomaisen työnantajan palvelukseen, hän ei enää ole sopimusten tarkoittama lähetetty työntekijä.

Ulkomailla oleskelua pidennetään yleensä enintään vuodella, maksimissaan kuitenkin viidellä vuodella kerrallaan (työnantajan hankittava asiassa todistus Y 381 ennalta). Jos henkilöä ei pidetä Suomessa asuvana, työssäoloehto on täytettävä uudelleen ennen kuin ansiopäivärahaa voi saada.

Työskentelyajalta kolmannessa maassa jäsenmaksut on maksettava Suomeen kassan sääntöjen mukaan. Työnantajan on maksettava työstä myös sosiaaliturvamaksut Suomeen. Muutoin työtä ei pidetä vakuutuksenalaisena työnä ja hyväksyttävänä syynä olla poissa työmarkkinoilta. Lähetetyn työntekijän päiväraha lasketaan normaalin tapaan ns. vakuutuspalkasta (eli ns. TEL-palkasta).