Yrittäjyys

Yrittäjän jälkisuoja

Yrittäjäksi ryhtynyt jäsen voi säilyttää Paperityöväen työttömyyskassan jäsenyyden enintään 18 kuukauden ajan (= jälkisuoja) yrityksen perustamisesta tai yritystoiminnassa työllistymisestä eteenpäin.

Suosittelemme kuitenkin siirtymistä yrittäjäkassaan heti, kun aloitat päätoimisen yritystoiminnan. Palkansaajakassan jäsenenä et voi kerätä yrittäjän työssäoloehtoon vaadittavaa yrittäjätyötä, vaan sen kerryttämiseksi sinun tulee liittyä yrittäjäkassaan. Vain yrittäjäkassan jäsenenä harjoitettu yritystoiminta varmistaa sinulle ansioturvan, jos yritystoimintasi päättyy. 31.12.2013 saakka voimassa olleen työttömyysturvalain säännöksen mukaan on palkansaajakassasta yrittäjäkassaan siirtynyt henkilö voinut tietyin edellytyksin saada palkansaajakassasta mukaansa enintään 6 kuukautta yrittäjän työssäoloehtoon luettavaa aikaa. Tämä säännös on 1.1.2014 voimaantulleella lakimuutoksella poistettu, eli vuoden 2014 alusta alkaen kyseistä hyväksilukemista ei enää voida tehdä. Palkansaajakassassa kerättyä työssäoloehtoa ei siten enää huomioida yrittäjän työssäoloehdon kertymistä laskettaessa.

Yrittäjän statuksella oleva henkilö, joka on aloittanut palkkatyön ja liittynyt yrittäjäkassasta palkansaajakassaan, voi saada yrittäjäpäivärahaa palkansaajakassasta palkkatyötä edeltäneen yrittäjätulon perusteella. Yrittäjäpäivärahaa maksetaan, kunnes henkilö täyttää palkansaajan työssäoloehdon tai 500 päivän enimmäisaika täyttyy. Yrittäjäpäiväraha määritellään siitä työtulotasosta, jonka perusteella henkilö on vakuuttanut itsensä yrittäjien työttömyyskassassa.