Yrittäjyys

Muutokset vuodesta 2015 alkaen

Yrittäjän työssäolo- ja jäsenyysehto laskevat vuoden 2015 alussa nykyisestä 18 kuukaudesta 15 kuukauteen.

Yrittäjäkassan jäsenyyteen vaadittavan vuosityötulon vähimmäismäärä nousee vuoden 2015 alusta nykyisestä 8520 eurosta 12 000 euroon. Tämä muutos takaa sen, että kassasta maksettava päiväraha olisi tulevaisuudessa aina korkeampi kuin Kelan maksama peruspäiväraha. Lisäksi vuodesta 2015 alkaen on mahdollista laskea yhteen kaikki vakuutetut työtulot eri yritystoimista, tuoden yrittäjää tasa-arvoisempaan asemaan palkansaajien kanssa.

Lisäksi perheenjäsenyrittäjien pääsyä työttömyyspäivärahalle helpotetaan tapauksissa, joissa yritystoiminnan edellytykset ovat pysyvästi heikentyneet, eikä perheenjäsen enää työskentele yrityksessä. Edellytyksenä on lisäksi, ettei yritystoiminnasta syntyvä tulo saa ylittää 1000 euroa kuukaudessa yrityksessä työskentelevää henkilöä kohti.

Työssäoloehtoon luetaan sellaiset kuukaudet, joina henkilön yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukainen työtulo taikka työntekijän eläkelain mukainen työansio on ollut yhteensä vähintään 1000 euroa kuukaudessa. Varsinaisen yrittäjätoiminnan ohella voidaan toimia siis myös työntekijän eläkelain mukaisesti vakuutettuna ns. osaomistajana.