Yrittäjyys

Metsätalouden tulot

Metsätalouden tulojen verotustavassa puun myynnistä saamasi tulot ovat aina pääomatuloa, eikä niitä siis oteta huomioon sovittelussa. Hankintatyön verollinen osuus on sen sijaan ansiotuloa ja se otetaan huomioon soviteltavana tulona.

Hankintatyöllä tarkoitetaan myyntituloverotuksessa hankintakaupan tai muun siihen verrattavan myynnin yhteydessä tehtyä puutavaran valmistus- tai kuljetustyötä. Tämän hankintatyön arvo katsotaan verolliseksi kokonaisuudessaan, jos kysymys on muusta kuin maatilan metsästä tehdystä hankintatyön arvosta. Jos kysymys on maatilan metsästä, verollista on se hankintatyön osuus, joka ylittää valmistetun tai kuljetetun puun määrän osalta 125 kuutiometriä.

Verovapaus on maatilakohtainen ja hankintatyön veronalainen osuus jaetaan työn tehneiden ansiotuloksi heidän työpanostensa suhteessa.