Yrittäjyys

Maatalouden tulot

Maatalouden verovuoden puhdas tulo on maataloudesta rahana tai rahanarvoisena etuutena verovuonna saatujen tulojen ja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneiden menojen erotus.

Maatalouden tulo jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon, joista vain ansiotulo-osuus on sovittelussa huomioonotettavaa tuloa. Mikäli sinulla on maatalouden tuloa, näkyy verotustiedoissasi eriteltyinä pääomatulo-osuus ja ansiotulo-osuus.