Yrittäjyys

Yrittäjyys

Paperityöväen työttömyyskassa on palkansaajien työttömyyskassa. Mikäli olet yrittäjä, voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta yrittäjäkassassa. Suomessa on kaksi yrittäjille tarkoitettua työttömyyskassaa; Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT) sekä Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT). Työttömyysturvan kannalta yrittäjäksi katsotaan aina henkilö, joka on velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen.

Voit siis liittyä Paperityöväen työttömyyskassan jäseneksi, mikäli olet työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka työskentelee paperiteollisuuden ammatissa tai työalalla. Yrittäjänä et sen sijaan voi vakuuttaa itseäsi Paperityöväen työttömyyskassa, vaan sinun tulee vakuuttaa itsesi yrittäjäkassassa. Mikäli olet Paperityöväen työttömyyskassan jäsen, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, jos sinun katsotaan työllistyvän päätoimisesti yritystoiminnassa.

TE-toimisto määrittelee aina yritystoiminnan sivu- tai päätoimisuuden. Jos jäsenellä on tuloa yritystoiminnasta, voi hän saada soviteltua ansiopäivärahaa Paperityöväen työttömyyskassasta siinä tapauksessa, että TE-toimisto on määritellyt yritystoiminnan sivutoimiseksi. Yritystulot selvitetään pääasiassa viimeiseksi vahvistetun henkilökohtaisen verotuspäätöksen perusteella.

Jos jäsen todetaan päätoimiseksi yrittäjäksi, voi työttömyysturvan säilyttää Paperityöväen työttömyyskassassa tietyin ehdoin enintään 18 kuukautta, vaikka yrittäjyysaika ei kerrytä Paperityöväen työttömyyskassan työssäoloehtoa.