Yleistä päivärahoista

Perusturva ja ansioturva

Työttömyyden aikaista toimeentuloa turvataan joko työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha voi olla joko ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa. Kansaneläkelaitos huolehtii perusturvan eli peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksamisesta. Työttömyyskassassa vakuutettuna olevalle työttömyyspäiväraha maksetaan ansiopäivärahana. Tämä ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, sekä ansio-osasta. Ansiopäiväraha määräytyy työttömyyttä edeltävän ansiotason mukaan.

Ansiopäivärahaa maksetaan työttömälle työnhakijalle paitsi työttömyyden aikana myös ajalta, jolloin hän osallistuu työllistymissuunnitelmassa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Lisäksi työttömyyskassassa vakuutettuna olevalle voidaan maksaa vuorottelukorvausta, jonka suuruus lasketaan ansiopäivärahan määrästä.

Voit etsiä tietoa ansiopäivärahasta vasemmalta löytyvästä valikosta.