Työllistymistä edistävät palvelut

Poissaolo työllistymistä edistävästä palvelusta

 

Valmennuksiin, kokeiluihin ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat henkilöt saavat päivärahaa työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen perusteella. Ansiopäivärahaa ei voida maksaa poissaolopäiviltä, ellei poissaolon syynä ole:

  • työkyvyttömyys,
  • alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (enintään neljä työpäivää kestävä),
  • työhaastattelu tai siihen rinnastettava syy, joka liittyy työllistymiseen.

Ilmoitathan työttömyyskassalle poissaoloajan pituuden sekä sen syyn. Oma ilmoituksesi poissaolosta riittää, mikäli kyseessä on enintään kolme peräkkäistä päivää kestävä sairauspoissaolo. Yli kolme päivää kestävien sairauspoissaolojen osalta tarvitsemme kuitenkin lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksen. Mikäli emme pyynnöstämme huolimatta saa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta, joudumme hylkäämään ansiopäivärahahakemuksen neljännestä poissaolopäivästä lukien.

Silloin, kun kyse on poissaolosta alle 10-vuotiaan lapsen sairauden vuoksi, ei lääkärintodistusta pyydetä lainkaan. Lapsen sairaus on hyväksyttävä syy poissaololle neljän perättäisen päivän ajan. Lapsen sairauden jatkuessa pidempään, joudumme hylkäämään ansiopäivärahahakemuksen viidennestä poissaolopäivästä lukien.

Edellä mainitut käytännöt noudattelevat hyvin pitkälti työelämän menettelytapoja sairauspoissaolojen osalta. Muistathan, että sinun vastuullasi on ilmoittaa työttömyyskassalle asianmukaisesti poissaolosi sekä sen syy jo päivärahaa hakiessasi.

Myös TE-toimisto voi tehdä päätöksen palvelun keskeyttämistä luvattomien poissaolojen takia tai jos poissaoloja on muutoin niin paljon, etteivät palvelulle asetetut tavoitteet täyty.