Soviteltu päiväraha

Sovitellun päivärahan hakeminen

Soviteltua ansiopäivärahaa haetaan aina palkkajaksoittain. Palkkajakso voi olla kalenterikuukausi tai neljä kalenteriviikkoa.

Jos palkka maksetaan kalenterikuukausittain, soviteltu ansiopäiväraha haetaan kuukauden ensimmäisestä päivästä kalenterikuukauden viimeiseen päivään saakka.

Hakemukseen ilmoitetaan työtunnit ja -päivät siten, kun ne ovat toteutuneet. Liitteenä täytyy ehdottomasti lähettää palkkatodistus hakujakson aikana tehdystä työstä. Lisäksi työttömyyskassa tarvitsee jäljennöksen työsopimuksesta.

Hakemus liitteineen on nopeinta lähettää Paperityöväen työttömyyskassaan eAsioinnin kautta, mutta hakemuksen voi laittaa myös liitteineen postitse. Jäsenmaksu maksetaan ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta.

Työttömyyskassan postiosoite on Paperityöväen työttömyyskassa, PL 349, 00531 Helsinki.