Päivärahan hakeminen

Päivärahahakemuksen täyttäminen


Paperityöväen Työttömyyskassan jäsenenä haet työttömyyspäivärahaa Paperityöväen työttömyyskassasta. Ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti. Ensimmäisen päivärahahakemuksesi voit täyttää oltuasi kaksi viikkoa työttömänä. Jatkossa voit toimittaa hakemuksen neljän kalenteriviikon, yhden kuukauden tai kalenterikuukauden jaksoissa.

Hakemusta täytettäessä on muistettava noudattaa tarkoin päivärahahakemuksen liitteenä olevia ohjeita.

Jatkohakemuksessa on muistettava täyttää hakemuksen kaikki kohdat huolellisesti.

Muista toimittaa hakemuksesi työttömyyskassaan kolmen kuukauden kuluessa työttömyytesi alkamisesta. Päivärahaa ei ilman erityisen painavaa syytä myönnetä takautuvasti pidemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta ennen hakemuksen vireille tuloa. Päivärahahakemus tulee vireille sinä päivänä, kun se on saapunut työttömyyskassalle. On tärkeää, että lähetät hakemuksen työttömyyskassalle määräajan kuluessa, vaikka jokin liite siitä vielä puuttuisikin. Puuttuvan liitteen voit toimittaa myöhemminkin.

Päivärahahakemuksen voit toimittaa meille kahdella eri tavalla:

1. Voit hakea päivärahaa sähköisesti eAsiontipalvelun kautta. Tarkempia tietoja eAsiontipalvelun käytöstä  löydät nettisivujemme kohdasta eAsioinnin ohjeet.

2. Voit myös täyttää kirjallisen ansiopäivärahahakemuksen ja toimittaa sen postitse osoitteeseen Paperityöväen Työttömyyskassa, PL 349, 00531Helsinki. Kirjalliset hakemukset löydät Työttömyyskassojen yhteisjärjestön TYJ:n lomakesivulta.