Päivärahan hakeminen

Päivärahan hakeminen

Työnhakijaksi ilmoittautuminen TE-toimistossa

Työttömäksi/lomautetuksi joutuneen on ilmoittauduttava työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. 

Kirjaudu Oma työnhaku -verkkopalveluun osoitteessa http://www.te-palvelut.fi > Ilmoittaudu työnhakijaksi tai https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi. Jos sinulla ei ole pankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia, voit aloittaa työnhaun ainoastaan ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä paikalliseen TE-toimistoosi. TE-toimistot ovat järjestäneet asioinnin eri tavoin. Tarkista Paikalliset TE-palvelut -sivulta (http://toimistot.te-palvelut.fi/), miten sinun tulee toimia jatkaaksesi asiointia.

Voit ilmoittautua työttömäksi Oma asiointi - palvelussa tai käymällä TE-toimistossa. Työnhaun käynnistäminen Oma asioinnin kautta on kolmivaiheinen. Tarkistathan, että kaikki kolme vaihetta on tehty - vasta silloin työnhakusi jää voimaan.

Saadaksesi työttömyysetuutta, työnhakusi tulee olla voimassa ja sinun tulee hakea kokoaikatyötä koko työttömyyden ajan. Tiedot työnhaustasi ja avoimista tehtävistä voit aina tarkistaa Oma asiointi henkilöasiakkaalle -palvelukanavan etusivulta.

Hakemuksen lähettäminen kassaan:

Ensimmäisen ansiopäivärahahakemuksen voi toimittaa työttömyyskassalle liitteineen kahden viikon työttömyyden/lomautuksen jälkeen. Jos työttömyys tai lomautus alkaa keskeltä viikkoa, esimerkiksi keskiviikkona, hakemus täytetään keskiviikosta kahden viikon päähän sunnuntaihin.

Hakemuksen voi lähettää sähköisesti Paperityöväen työttömyyskassan sähköisen eAsioinnin kautta tai sen voi postittaa. Hakemuksen voi myös tulostaa internetsivuiltamme kohdasta lomakkeet. Seuraava hakemus lähetetään neljältä kalenteriviikolta (maanantaista sunnuntaihin) heti jakson täytyttyä, vaikka kassa ei olisi vielä antanut päätöstä ensimmäisestä hakemuksesta. Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen hakujakson täytyttyä ja sitä maksetaan vain kolme kuukautta jälkikäteen.

Jatkohakemukset täytetään ja lähetetään joko neljän kalenteriviikon (ma - su) tai kalenterikuukauden jaksoissa. Nopein ja turvallisin tapa on lähettää jatkohakemus Paperityöväen työttömyyskassan eAsioinnin kautta, mutta jatkohakemukset voi myös postittaa. Saat uuden täytettävän jatkohakemuksen jokaisen maksun yhteydessä kotiin.

Sähköisesti lähetetty kokonaan työttömän jatkohakemus on maksussa nopeammin kuin postitse lähetetty hakemus, koska postin kulkuun kuluu vähintään pari päivää.

Jos työttömyys tai lomautus päättyy kesken hakujakson, voi hakemuksen lähettää alle neljän viikon tai kuukauden ajalta. Hakemukseen ilmoitetaan syy, miksi päivärahan hakeminen päättyy.

Ansiopäivärahaa maksetaan vain kolme kuukautta jälkikäteen, joten hakemuksen (myös jatkohakemus) on aina oltava työttömyyskassassa kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä maksettavasta päivästä.

Ansiopäivärahan maksaminen:

Ansiopäivärahan maksupäivät ovat tiistai, keskiviikko ja perjantai.