Lomautus

Omavastuuaika

Ennen ansiopäivärahan maksamista asetetaan  viiden (5) päivän omavastuuaika. Omavastuupäiviksi kelpaavat pääsääntöisesti päivät, joilta voitaisiin maksaa ansiopäivärahaa. Omavastuuaikaa ei aseteta, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen ansiopäivärahan enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa.

Omavastuuajan tulee kertyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Esim. jos ensimmäinen omavastuupäivä on viikolla 4, on omavastuuajan täytyttävä viimeistään viikolla 11. 

Omavastuuaikaa kertyy vain niiltä kalenteriviikoilta, joina työaika on enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Lisäksi palkan on täytynyt vähentyä vastaavasti. Omavastuupäiviä voi olla kalenteriviikon aikana enintään viisi. Lisäksi omavastuuaikaan voidaan lukea päiviä, joilta ei hakemuksen myöhästymisen vuoksi voida enää maksaa ansiopäivärahaa (ensimmäisestä haettavasta päivästä on kulunut yli kolme kuukautta hakemuksen saapuessa kassaan), jos hakija on ollut TE-toimistossa työnhakijana.