Lomautus

Lyhennetty työviikko

Edellytykset ja rajoitukset

Jos työaikaa on lyhennetty vähintään yhdellä tai useammalla kokonaisella päivällä kalenteriviikossa (ma-su), maksetaan lomautuspäiviltä täysimääräinen ansiopäiväraha. Tällöin työaika voi olla enintään 80 % alan enimmäistyöajasta kalenteriviikossa. Jos kalenteriviikon aikana on kolme lomautuspäivää ja neljä työpäivää (esim. vuorotyöntekijät) ansiopäivärahaa voidaan maksaa vain yhdeltä päivältä, vaikka palkkaa olisi vähennetty kolmelta päivältä viikon aikana. Tämä johtuu siitä, että työttömyyspäivien ja työ-, korvaus- ja omavastuupäivien lukumäärä voi kalenteriviikon aikana olla enintään viisi.

Käytännössä hakijalla voi olla enintään neljä työpäivää, yksi lomautuspäivä ja kaksi palkatonta päivää kalenteriviikossa. Tällöin ansiopäivärahaa voidaan maksaa tältä yhdeltä päivältä. Sen sijaan jos hakijalla on lyhennetyön työviikon lisäksi muuta tuloa, esimerkiksi yritystoiminnasta saatua tuloa, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna päivärahana. Tällöin huomioidaan työnantajalta saatu palkkatulo sekä yritystoiminnasta saatu tulo, ja ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna enintään viideltä päivältä niiltä viikoilta, jolloin jäsenellä on lyhennetty työviikko.

Vuorolomautuksen ajalta ansiopäiväraha maksetaan myös täysimääräisenä. Vuorolomautus tarkoittaa esimerkiksi joka toinen kalenteriviikko toteutettavaa lomautusta tai lomautusviikko voi olla esimerkiksi kerran kuukaudessa.

Päivärahalaskurissa voit laskea arviomäärän täysimääräisestä ansiopäivärahasta. 300/400/500 päivän enimmäisaika kuluu samalla tavalla kuin kokonaan työttömällä.