Lomautus

Lyhennetty työpäivä

Lomautus voidaan toteuttaa lyhennetyn työpäivän muodossa. Tämä tarkoittaa sitä, että päivittäistä työaikaa lyhennetään. Tässä tilanteessa työttömyyskassa maksaa soviteltua ansiopäivärahaa enintään viideltä päivältä niiltä kalenteriviikoilta, joiden aikana työajan lyhennys on toteutunut.

Sovitellun ansiopäivärahan maksamiselle on edellytyksenä se, että kalenteriviikoittainen työaika on enintään 80 % alan enimmäistyöajasta. Lisäksi palkkaa on tullut vähentää työajan lyhennystä vastaava määrä. Jos työajan lyhennys on esimerkiksi 60 %, on ennakonpidätyksen alaisen palkan (sis. luontoisedut) pienennyttävä samassa suhteessa työajan lyhennysajalta.

Soviteltu ansiopäiväraha lasketaan siten, että puolet ennakonpidätyksen alaisesta tulosta pienentää ansiopäivärahaa. Sovitellun ansiopäivärahan tasoa voi käydä testaamassa työttömyyskassan sähköisessä asiointijärjestelmässä.

Katso sovitellun ansiopäivärahan tarkemmat maksamisen edellytykset sekä suuruus kohdasta Soviteltu päiväraha sekä Sovitellun päivärahan suuruus. Katso lisäksi, mikä on lyhennetyn työpäivän vaikutus päivärahan uudelleen määrittelyyn. 300/400/500 päivän enimmäisaika kuluu samalla tavalla kuin osa-aikatyössä.