Lomautus

Kokoaikainen lomautus

Jos jäsen lomautetaan kokonaisiksi kalenteriviikoiksi, ansiopäivärahaa maksetaan täysimääräisenä viideltä päivältä. Sen sijaan jos hakijalla on kokoaikaisen lomautuksen lisäksi muuta tuloa, esimerkiksi yritystoiminnasta saatua tuloa, ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna päivärahana.

Tällöin huomioidaan yritystoiminnasta saatu tulo ja ansiopäivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä lomautusviikoilta soviteltuna. Sovitellun ansiopäivärahan arviomäärän voi laskea sähköisessä asioinnissa. Arkipyhäpäiviltä ei makseta ansiopäivärahaa, jos ne eivät ole jäsenen työpäiviä ja jollei ko. päiviltä ole vähennetty palkkaa.