Lomautus

Lomautusvaihtoehdot

Lomautus voi toteutua viikoittaista tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä tai lomautus voi olla kokoaikainen.

Päiväraha maksetaan täysimääräisenä, jos lomautus on kokoaikainen tai jos viikoittaista työaikaa on lyhennetty (henkilö on lomautettu kokonaisiksi päiviksi).

Lomautus voidaan toteuttaa myös siten, että henkilön päivittäistä työaikaa lyhennetään. Tällöin kyseessä on lomautus päivittäistä työaikaa lyhentämällä ja henkilö on sovittelun piirissä. Jos henkilöllä on kalenteriviikon aikana sekä kokonaan lomautettuja päiviä että lyhennettyjä työpäiviä, maksetaan kyseiseltä viikolta soviteltua päivärahaa, jolloin sovittelussa otetaan huomioon lyhennettyjen työpäivien tulo ja täysien työpäivien tulo.