Lomautus

Hakemuksen liitteet

Työttömyyskassa tarvitsee työnantajan vahvistaman palkkatodistuksen alkuperäisenä. Palkkatodistus täytyy olla lomautusta välittömästi edeltäneeltä 26 viikon ajalta. Palkkatodistuksessa täytyy ilmoittaa:

  • ennakonpidätyksen alainen palkka
  • lomarahat ja lomakorvaukset
  • palkattomat jaksot ja niiden syyt
  • tulospalkkiot, palvelusvuosilisät ym. vastaavat erät sekä erien maksuperusteet ja ansaintajaksot

Palkanmääritykseen hyväksytään ainoastaan vähintään 18 tunnin työviikot, joten palkkatodistus tulee olla niin pitkältä ajalta, että todistuksessa on palkkatiedot yhteensä vähintään 26 viikon ajalta. Palkkatodistuksessa täytyy olla työnantajan yhteystiedot, y-tunnus ja palkkatodistuksen antajan allekirjoitus. Työttömyyskassa suosittelee käyttämään Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön laatimaa palkkatodistuslomaketta, jonka voi tulostaa lomakesalkusta (Ohjeet- valikko).

Palkkatodistuksen lisäksi työttömyyskassa tarvitsee seuraavat liitteet:

  • Kopio työsopimuksesta, jos työsuhde on määräaikainen
  • Lomautusilmoitus
  • Palkkalaskelma siltä kaudelta, jolta ansiopäivärahaa haetaan
  • Kopio henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä, jos jäsenellä on tuloa maataloudesta, metsätaloudesta tai muusta yritystoiminnasta.
  • Päätös sosiaalietuuksista, esim. kotihoidon tuesta tai osatyökyvyttömyyseläkkeestä
  • Kopio päättötodistuksesta, jos jäsen on kerryttänyt työssäoloehdon opintojensa ohella.

Jäsenen tulee tarkistaa, että hakemuksen mukana on tarvittavat liitteet, ennen kuin paperit lähetetään työttömyyskassalle. Puutteelliset paperit viivästyttävät aina ansiopäivärahan käsittelyä. Päivärahaa ei ilman erityisen painavaa syytä myönnetä takautuvasti pidemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta ennen hakemuksen vireille tuloa, joten päivärahaa pitää hakea työttömyyskassalta kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä maksamatta olevasta työttömyyspäivästä laskettuna. Etuushakemukset sekä liitteet skannataan työttömyyskassassa. Siksi hakemuksia ja liitteitä ei kannata niitata, teipata tai liimata toisiinsa, koska niput joudutaan joka tapauksessa avaamaan skannausvaiheessa.

Hakemus (liitteineen) kannattaa lähettää eAsioinnin kautta, mutta sen voi myös postittaa. Postiosoite on Paperityöväen työttömyyskassa, PL 349, 00531 Helsinki.

Lomautukset toteutetaan usein pidemmän aikavälin kuluessa esimerkiksi siten, että omavastuupäivät on kerrytetty joulukuussa ja seuraava lomautus on huhtikuussa. Tällöin palkkatodistus tai palkkalaskelmat (kaikki) toimitetaan lomautusten välissä olevalta työskentelyjaksolta. 

 Ansiopäivärahojen maksupäivät ovat tiistai, keskiviikko ja perjantai.