Ansiopäiväraha

Työkyvyttömyys ja ansiopäiväraha

Ansiopäivärahaa ei makseta, jos henkilö on työkyvytön tai hän saa etuutta täyden työkyvyttömyyden perusteella. Poikkeusasemassa on jäsen, jolle on täyttynyt sairauspäivärahan 300 päivän enimmäisaika, hänen työkyvyttömyytensä jatkuu edelleen ja hänellä on eläkehakemus joko vireillä tai se on hylätty. Tällöin ansiopäivärahaa voidaan maksaa.

Edellytyksenä on lisäksi se, että jäsen on työnhakijana TE-toimistossa. Jäsenen on ilmoittauduttava TE-toimistoon työnhakijaksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa eläkehakemuksen hylkäyspäätöksen saatuaan, jotta ansiopäivärahaoikeus olisi vielä olemassa. Ansiopäivärahaa ei makseta kuin siltä ajalta, jona työnhaku on voimassa, joten TE-toimistoon ilmoittautuminen on syytä tehdä heti sairauspäivärahaoikeuden päätyttyä.

Sama menettely koskee jäsentä, jonka työsuhde on voimassa. Lisäksi edellytetään, että työnantajalla ei ole tarjota jäsenelle hänen työkykynsä mukaista työtä. Kassaan on tällöin toimitettava työnantajan todistus siitä, että työkyvyn mukaista työtä ei ole tarjolla.

Osasairauspäivärahakauden ajalta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan eikä tänä aikana työskentely kerrytä työssäoloehtoa, mutta se pidentää työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa.