Ansiopäiväraha

Karenssi

TE-toimisto voi asettaa eripituisia karensseja eli ajanjakson, jolta ansiopäivärahaa ei voida maksaa, jos henkilö on omalta osaltaan vaikuttanut jollakin tavalla työttömyyteensä.

90 päivän karenssin voi esimerkiksi saada, jos henkilö eroaa työstä ilman hyväksyttävää syytä tai hän aiheuttaa työsuhteensa päättymisen. 60 päivän karenssin voi esimerkiksi saada, jos henkilö kieltäytyy yli viisi päivää kestävästä työstä tai hänelle sopivasta koulutuksesta. Jos henkilö itse aiheuttaa sen, ettei työsopimusta synny, on karenssin pituus myös 60 päivää. Karenssin pituus on 30 päivää, jos työ olisi kestänyt enintään kaksi viikkoa.

Jos henkilö kieltäytyy työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman laatimisesta tai tarkistamisesta, on karenssin pituus vähintään 30 päivää. Karenssi päättyy sinä päivänä, jona suunnitelma on laadittu tai tarkistettu.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi antaa vähintään 15 päivän pituisen karenssin, jos henkilö jättää saapumatta suunnitelman laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen. Karenssi on aina vähintään 15 päivän pituinen, ja se päättyy sinä päivänä, kun henkilölle on laadittu suunnitelma tai sitä on tarkistettu.

Toistuva työstä tai koulutuksesta kieltäytyminen voi myös johtaa ansiopäivärahan päättymiseen. Ansiopäiväraha voidaan maksaa uudestaan vasta sen jälkeen, kun hakija on ollut työssä tai koulutuksessa kolme kuukautta.

Jos hakija osallistuu työllistymistä edeltävään palveluun (esim. työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu, kokeilu, työnhakuvalmennus) ansiopäivärahaa maksetaan palvelun ajalta karenssista huolimatta.

Jos hakija on poissa työmarkkinoilta yli puoli vuotta ja poissaololle ei ole työttömyysturvassa määriteltyä hyväksyttävää syytä, putoaa hän kokonaan pois ansiopäivärahalta. Takaisin hän pääsee vasta uuden työssäoloehdon täyttämisen jälkeen.