Ansiopäiväraha

Muutos vuodesta 2017 alkaen

60 vuotta täyttäneillä on oikeus osallistua TE-tomiston järjestämään työllistämistä edistävään palveluun tai päästä palkkatuettuun työhön, jos työttömyyspäivärahaoikeus muutoin päättyisi.

60 vuotta täyttäneiden työssäoloehto kertyy tällaisen työllistämistä edistävän palvelun osallistumisen ajalta. Työtä tai työllistämistä edistävää palvelua on järjestettävä niin pitkäksi ajaksi, kunnes hakija täyttää uudelleen työssäoloehdon.

Työllistämistä edistävään palveluun osallistuminen kuluttaa 500 päivän enimmäisaikaa, mutta päivärahaa voidaan maksaa enimmäisajan estämättä koko palvelun keston ajalta.