Ansiopäiväraha

Lisäpäivätodistus

Jäsenen tulee pyytää työttömyyskassalta todistus maksetuista lisäpäivistä eläkkeen hakemista varten.

Eläkeyhtiö tarvitsee nimittäin työttömyyskassalta todistuksen, josta ilmenee että työttömyyskassa on maksanut ansiopäivärahan lisäpäiviä vähintään yhdeltä päivältä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana.

Todistus voidaan kirjoittaa eläkkeen alkamiskuukautta edeltävän kuukauden aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että todistus maksetuista lisäpäivistä voidaan kirjoittaa aikaisintaan siinä vaiheessa, kun hakijalle on maksettu yksi lisäpäivä sen kuukauden aikana jona hän täyttää 62 vuotta. Eläkettä ei myönnetä takautuvasti.

Esimerkiksi jos jäsen täyttää 62 vuotta maaliskuussa ja hän haluaa eläkkeen alkavan huhtikuussa, eläkehakemuksen täytyy olla työeläkeyhtiössä, Kelassa tai Eläketurvakeskuksessa maaliskuun loppuun mennessä. Työttömyyskassa voi kirjoittaa todistuksen maksetuista lisäpäivistä vasta sen jälkeen, kun jäsenelle on maksettu ansiopäivärahaa maaliskuulta vähintään yhdeltä päivältä.