Ansiopäiväraha

Jäsenyysehto

Työttömyyskassan jäsenyysehto on 26 viikkoa 1.1.2014 alkaen. Hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuksiin ennen kuin hän on ollut työttömyyskassan jäsenenä sanotun ajan ja hän on maksanut tältä ajalta jäsenmaksunsa. Yrittäjillä on oma 18 kuukauden jäsenyys- ja työssäoloehtonsa neljän vuoden tarkastelujakson aikana (ks. tästä esimerkiksi www.ayt.fi).