Ansiopäiväraha

Väliaikainen muutos ansiopäivärahassa

Tuotannollisista ja taloudellisista syistä tehty palkanalennus ei vaikuta ansiopäivärahaa alentavasti, jos työntekijä myöhemmin lomautetaan tai hänen työsuhteensa päättyy.

Tällöin ansiopäivärahan perusteena oleva palkka määräytyy määräaikaisen palkan alentamisen alkamishetkellä vallinneen tilanteen mukaisesti. Palkka määritellään siten palkan alentamista edeltävältä ajalta. Työsuhteen päättymisen syyllä ei ole säännöksen soveltamisen kannalta merkitystä.

Säännöstä sovelletaan hakijaan, jos palkan alennus on ollut määräaikaista ja se on perustunut tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin. Palkan alentamisen tulee siten perustua työnantajan työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaisten irtisanomisperusteiden nojalla tekemään yksipuoliseen päätökseen tai työnantajan ja henkilöstön väliseen sopimukseen.

Työnantajan ja henkilöstön välisen sopimuksen tulee perustua tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin ja sopimusta tehtäessä on noudatettava työpaikalla noudatettavaa neuvottelumenettelyä. Sopimus on lisäksi tehtävä kirjallisesti, jotta työttömyyskassa voi myöhemmin selvittää sen olemassaolon ja sisällön. Muutos on voimassa 31.12.2015 asti.