Ansiopäiväraha

Ansiopäivärahan kesto

Täyttä ansiopäivärahaa voidaan maksaa 300, 400 tai 500 työttömyyspäivältä. Ansiopäiväraha koostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja ansio-osasta.

Ansiopäivärahan enimmäisaika

Ansiopäivärahan enimmäisaika on 500 päivää, jos jäsen on täyttänyt työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta ja jolla on työssäoloehdon täyttyessä työhistoriaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Ansiopäivärahan enimmäisaika on 400 päivää, jos jäsenellä on yli kolme vuotta työhistoriaa ennen työttömyyden alkamista.

Ansiopäivärahan enimmäisaika on 300 päivää, jos jäsenellä on työhistoriaa enintään 3 vuotta ennen työttömyyden alkamista.

Enimmäismaksuajan täyttyminen

Jos työttömyytesi jatkuu enimmäismaksuajan täytyttyä, voit hakea Kelasta työmarkkinatukea.

Enimmäisajan alkaminen alusta

Voit nollata enimmäiskestolaskurin täyttämällä työssäoloehdon uudelleen. Aina kun 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy, enimmäisaika alkaa alusta.