Ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha on työttömyyden aikainen etuus, jota maksetaan työttömyyskassan jäsenille.

Voit saada ansiopäivärahaa työttömyyskassasta, jos:

  • Olet kokonaan tai osittain työtön
  • Haet kokoaikatyötä ja olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto)
  • Olet työttömyyskassan jäsen täyttänyt työssäoloehdon kassan jäsenyysaikana
  • Olet iältäsi 17-64-vuotias (lomautustilanteessa 17-67-vuotias).

Pääsääntöisesti ansiopäivärahan maksaminen edellyttää myös suomalaisen sosiaaliturvan piiriin kuulumista.

Mikäli et ole täyttänyt ansiopäivärahan jäsenyys- tai työssäoloehtoa, voit saada peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta.