Usein kysytyt kysymykset

Miten tukipaketti vaikuttaa päivärahaan?

Jos työnantaja maksaa työsuhteen päättymiseen liittyvän rahasuorituksen, työttömyyskassa jaksottaa rahasuorituksen viimeisestä työsuhteesta saadun palkan perusteella. Sillä ei ole merkitystä, millä nimellä tai milloin rahasuoritus on maksettu.

Hakijalla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan sillä ajalla, jolle tukipaketti jaksotetaan työsuhteen päättymisestä lukien. Jaksottaminen tapahtuu siten, että maksetun rahasuorituksen eli tukipaketin määrää verrataan jäsenen päiväpalkkaan, joka lasketaan samalla periaatteella kuin ansiopäivärahan perusteena oleva palkka. Päivärahan maksaminen siirtyy eteenpäin yhtä monella päivällä, kuin mitä tukipaketin jakaminen päiväpalkalla antaa tulokseksi. Yhteen kalenteriviikkoon katsotaan sisältyvän viisi päivää. Päiväpalkasta ei kuitenkaan tehdä 4,13 prosentin vähennystä, kuten ansiopäivärahan laskennassa tehdään. Ansiopäivien 500 päivän enimmäisaika ei kulu jaksotusaikana, koska jaksotusajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Jaksotusaika on myös aina kiinteä, joten jäsenen työllistyminen jaksotusaikana ei siirrä jaksotusaikaa eteenpäin. Vaikka päivärahaoikeus siirtyykin eteenpäin jaksotuksen vuoksi, hakija säästää päivärahapäiviä, koska 500 päivän enimmäismäärä ei ”kulu” jaksotuksen aikana.

Työttömyyskassassa ei voida arvioida sitä, kannattaako tukipaketti vastaanottaa. Tähän asiaan vaikuttaa esimerkiksi tukipaketin määrä sekä jäsenen tulevaisuuden työllistymismahdollisuudet. Tukipaketti on kuitenkin määrältään aina suurempi kuin samalta ajalta maksettava ansiopäiväraha. Tukipaketin vaikutus tulevaan eläkkeeseen kannattaa tarkistaa omasta eläkeyhtiöstä. Tukipaketin verotus kannattaa taas varmistaa verottajalta. Jos jäsen työllistyy tukipakettiaikana ja täyttää työssäoloehdon uudelleen, hänelle maksetaan ansiopäivärahaa tukipaketin jaksotusajan jälkeen tämän tukipakettiajalla tehdyn työn perusteella.

Työnhaku on ehdottomasti pidettävä voimassa TE-toimistossa jaksotusaikana, koska jäsenen täytyy olla työmarkkinoiden käytettävissä säilyttääkseen ansiopäivärahaoikeuden jaksotuksen jälkeen.