Usein kysytyt kysymykset

Miten soviteltu päiväraha lasketaan ja miten se vaikuttaa 500 päivän kertymään?

Sovitellun päivärahan määrä pystytään laskemaan, jos tiedossa on hakijan täysimääräinen päiväraha sekä bruttopalkka, joka työstä maksetaan.

Jos nämä asiat on tiedossa, katso sovitellun päivärahan laskutapa kohdasta sovitellun päivärahan suuruus. Voit myös laskea sovitellun päivärahan arviomäärän sähköisessä asiointijärjestelmässä. Soviteltu päiväraha maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä. Puolet ennakonpidätyksen alaisesta tulosta vähentää täysimääräistä päivärahan määrää. Jos palkka on bruttona 500 € kuukaudessa ja kassa on tähän asti maksanut päivärahaa 1000 € kuukaudessa, kassa maksaa 250 € vähemmän päivärahaa soviteltuna kuukaudessa eli noin 750 €.

500 päivän enimmäisaika kertyy soviteltua päivärahaa saavalle jäsenelle siten, että kassan maksama soviteltu päiväraha (brutto) jaetaan jäsenen täysimääräisellä ansiopäivärahalla. Näin saadaan 500 päivän enimmäismäärään kertyvien päivien lukumäärä maksettavalta ajalta.