Usein kysytyt kysymykset

Miten irtisanoutuminen vähintään 200 päivää kestäneen lomautuksen jälkeen vaikuttaa päivärahaan?

Jäsenellä on oikeus irtisanoa työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää. Tällöin työsuhde päättyy heti, ja hänellä on oikeus saada irtisanomisajan palkka korvauksena.

Ajalta, jolle irtisanomiskorvausaika kohdistuu, ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. Irtisanomiskorvaus ei myöskään kerrytä työssäoloehtoa eikä korvausta voida tästä syystä huomioida päivärahan määrittelyyn.