Työttömyysturvasanasto

Yrittäjä

Paperityöväen työttömyyskassa on palkansaajien työttömyyskassa. Mikäli olet yrittäjä, voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta yrittäjäkassassa. Suomessa on kaksi yrittäjille tarkoitettua työttömyyskassaa; Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT) sekä Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT). Työttömyysturvan kannalta yrittäjäksi katsotaan aina henkilö, joka on velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen.

Työttömyysturvassa päätoimiseksi yrittäjäksi saatetaan tulkita henkilö, joka työskentelee palkkatyöntekijänä.

Esimerkiksi henkilö, joka työskentelee (palkkatyössä) puolison omistamassa yrityksessä, katsotaan työttömyysturvassa yrittäjäksi. Siten henkilö ei voi vakuuttaa itseään työttömyyden varalle palkansaajakassassa. Katso tarkemmat määritelmät yrittäjyydestä kohdasta yrittäjyys.

Sivutoiminen yrittäjä voi saada päivärahaa, jos yritystoiminta katsotaan niin pienimuotoiseksi, että toiminta ei estä työmarkkinoiden käytettävissä oloa. Sivutoimisen yrittäjyyden ratkaisee aina TE-toimisto, ei työttömyyskassa.