Työttömyysturvasanasto

Työssäoloehto

Työssäoloehtovaatimus on 26 viikkoa. 26 viikon työssäoloehdon tulee täyttyä työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden aikana.

Työssäoloehdon ei tarvitse täyttyä yhdenjaksoisesta työsuhteesta, vaan työviikkoja voi kerätä esimerkiksi tilapäistöistä. Työssäoloehdon tulee täyttyä kassan jäsenyysaikana. Työssäoloehdon 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää ns. hyväksyttävästä syystä. Näitä ovat esimerkiksi päätoiminen opiskelu, palkaton sairausloma, asevelvollisuus ja alle 3-vuotiaan lapsen hoito.