Työttömyysturvasanasto

Soviteltu päiväraha

Työttömyyskassa voi maksaa soviteltua päivärahaa, jos hakijalla on sivutoimista yritystoimintaa, hän on työssä osa-aikaisesti tai hän on kokoaikatyössä enintään kaksi viikkoa.

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa tietyin edellytyksin. Nämä edellytykset voi tarkistaa kohdasta yleistä sovitellusta päivärahasta. Soviteltu päiväraha lasketaan siten, että puolet ennakonpidätyksen alaisesta palkasta vähentää hakijan täyttä päivärahaa kuukauden ajalle.

Sovitellussa ansiopäivärahassa on suojaosuus, mikä tarkoittaa sitä, että vasta suojaosan ylittävältä osalta sovittelujaksolla ansaitut tulot alkavat vähentää muutoin maksettavaa ansiopäivärahaa.

Suojaosan määrä on:

  • 300 euroa kuukauden sovittelujakson aikana;
  • 300 euroa käytettäessä laskennallista tuloa erityisessä sovittelujaksossa;
  • 279 euroa neljän peräkkäisen kalenteriviikon sovittelujakson aikana.
  • Esimerkiksi jos bruttoansio on 756 €, pienentää tulo ansiopäivärahaa seuraavasti:
  • 756 € - 300 € (suojaosuus) = (suojaosan ylittävä palkka) x 50 % = 456 € x 50 % = 228 €
  • 228 € : 21,5 = 10,6 €.

Soviteltu päiväraha ja enimmäisajan "laskuri"

Enimmäisaika kuluu soviteltua päivärahaa saavalla jäsenellä siten, että kassan maksama soviteltu päiväraha (brutto) jaetaan jäsenen täysimääräisellä ansiopäivärahalla. Näin saadaan enimmäismäärään kertyvien päivien lukumäärä maksettavalta ajalta.