Työttömyysturvasanasto

Omavastuuaika

Omavastuuaika on viittä työpäivää vastaava aika. Omavastuuaika asetetaan aina silloin, kun henkilö hakee ensimmäistä kertaa päivärahaa, eli hän on täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon.

Uusi omavastuuaika asetetaan pääsääntöisesti jokaisen uuden 500 päivän ”nollauksen” yhteydessä eli sen jälkeen, kun hakija on täyttänyt uuden 26 viikon työssäoloehdon. Omavastuuaikaa ei aseteta, jos päivärahakauden enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen ansiopäivärahan enimmäisajan alkamisesta ja jos omavastuuaika on asetettu edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa. Esimerkiksi, jos ensimmäinen maksettava päivä on 14.3.2013, omavastuuaikaa ei aseteta, jos hakija on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen, ja uuden 500 päivärahapäivän ensimmäinen maksettava päivä on viimeistään 13.3.2014.

Jos jäsen on kokonaan työtön tai (kokonaan) lomautettu toistaiseksi, on omavastuuaika suoraan viisi arkipäivää.

Jos jäsen on esimerkiksi osa-aikatyössä, lasketaan omavastuuajan kertyminen seuraavasti:

Jäsen on osa-aikatyössä 18,75 tuntia viikossa ja alan normaali työaika on 7,5 tuntia päivässä ja 37,5 tuntia viikossa. Omavastuuaikaa tulee kertyä yhteensä 5 päivää x 7,5 tuntia eli 37,5 tuntia. Tämä aika täyttyy kahdessa viikossa, koska viikkoa kohden voidaan omavastuuaikaan hyväksyä 18,75 tuntia (37,5-20 h) ja 18,75 x 2 tekee yhteensä 37,5 tuntia.