Työttömyysturvasanasto

Lisäpäiväoikeus (ns.eläkeputki)

Eläkeputki on vakiintunut sanonta työttömyysturvassa. Eläkeputkella tarkoitetaan lisäpäiväoikeutta, eli päivärahan maksamista yli 500 päivältä.

Vuonna 1950–1954 syntynyt jäsen voi päästä lisäpäiville, jos hän täyttää 59 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä. Lisäksi hänen on täytynyt olla eläkevakuutetussa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäpäiviä voidaan maksaa 65 ikävuoteen asti.

Vuonna 1955-1956 syntynyt jäsen voi päästä lisäpäiville, jos hän täyttää 60 vuotta ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä. Lisäksi hänen on täytynyt olla eläkevakuutetussa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäpäiviä voidaan maksaa 65 ikävuoteen asti.

Vuonna 1957 tai sen jälkeen syntyneelle henkilölle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäivärahaa 65-vuotiaaksi asti, jos hän täyttää 61 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäisaikansa täyttyy ja hän on työskennellyt vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Jäsenellä voi myös olla mahdollisuus siirtyä vanhuuseläkkeelle jo 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä. Vanhuuseläkkeelle voi jäädä, jos jäsen on syntynyt vuonna 1950–1957, hän on täyttänyt 62 vuotta ja hänelle on maksettu lisäpäiviä vähintään yhdeltä päivältä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana. Edellä mainittua mahdollisuutta ei ole vuonna 1958 ja sen jälkeen syntyneillä.

Jos jäsenelle maksetaan jo lisäpäiviä, häneltä ei enää nollata päivärahan enimmäisaikaa eikä ansiopäivärahaa määritellä uudelleen, vaikka hän olisi työssä ja hänelle täyttyisi uusi 26 viikon paluuehto lisäpäivien maksamisen aikana.