Työttömyysturvasanasto

Karenssi

Karenssit ovat TE-toimistojen asettamia ajanjaksoja, joilta päivärahaa ei voida maksaa. Karenssin pituus voi olla 30, 60 tai 90 päivää.

Työttömyyskassa ei voi vaikuttaa siihen, asetetaanko hakijalle karenssi vai ei, koska karenssin asettaminen on aina työvoimapoliittinen asia. Jos hakijalle asetetaan karenssi, TE-toimisto lähettää työttömyyskassalle asiasta työvoimapoliittisen lausunnon. Työttömyyskassa antaa hakijalle päätöksen lausunnon johdosta. Hakija voi tämän jälkeen valittaa päätöksestä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalle.