Työttömyysturvasanasto

Ansiopäiväraha

Ansiopäiväraha koostuu perusosasta ja ansio-osasta. Perusosa on samansuuruinen kuin Kelan maksama täysimääräinen peruspäiväraha (32,40 vuonna 2019).

Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos palkka on kuukaudessa suurempi kuin 3 078,00, on ansio-osa tämän rajan ylittävältä osalta 20 prosenttia. Ansio-osan suuruus on sidottu vakuutetun eli päivärahan hakijan palkkatuloihin.

Päiväpalkka lasketaan hakijan palkkatulojen keskiarvosta. Ansiopäivärahaa voi saada työttömyyskassan jäsen, joka täyttää ansiopäivärahan maksamisen edellytykset, kuten esimerkiksi jäsenyys- ja työssäoloehdon. Ansiopäivärahan arviomäärän voi laskea.