Työttömyysturvasanasto

Ansiopäivärahan enimmäisajan ”nollaus”

Työttömyyskassa ”nollaa” 300, 400 tai 500 päivän laskurin aina sen jälkeen, kun jäsen on ollut työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden aikana työssä vähintään 26 viikkoa.

26 viikon työssäoloehtoa kartuttaa jokainen vähintään 18 tunnin työviikko, josta on maksettu työehtosopimuksen mukainen palkka. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, täytyy palkan olla kokoaikatyöstä vähintään 1 211,00 €/kk (v. 2019). Päivärahan taso määritellään pääsääntöisesti uudelleen ja maksetut työttömyyspäivät nollataan aina sen jälkeen kun 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt, vaikka työttömyyspäiviä olisi vielä enimmäisajan laskurissa jäljellä.

Päivärahaa ei kuitenkaan määritellä uudelleen, jos uusi päivärahan enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta ja hakijan päivärahan perusteena oleva palkka on laskettu edellisen päivärahaoikeuden enimmäisajan alkaessa. Esimerkiksi, jos ensimmäinen maksettava päivä olisi 14.3.2018, päivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudestaan, jos hakija on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen, ja uuden enimmäisajan ensimmäinen maksettava päivä olisi viimeistään 13.3.2019. Edellytyksenä on lisäksi, että ansiopäiväraha on määritelty 14.3.2018.